Vodne hiške

Vodne hiške

Naše podjetje izdeluje in montira vodne hiške !

Vedno ohlajena...filtrirana...naravna ali gazirana voda...vedno na razpolago občanom !
Lokacije hišk v Sloveniji: www.vodnehiske.si

Osnovni cilj postavitve vodnih hišk je
»več čiste pitne vode in manj plastenk !«

1. Zmanjšanje količin uporabljenih in odvrženih plastenk
Samo cca 10% embalaže se reciklira.
Plastenka se rodi kot rešitev, a se zaradi napačne uporabe spremeni v svetovni okoljski problem.

2. Zmanjšanje količin vse ostale embalaže
Ker projekt doseže vsa gospodinjstva, vpliva na dvig ekološke zavesti celotnega mesta.
Uporaba biološko razgradljivih vrečk, večkratnih nakupovalnih vrečk, nakup hrane brez ali z manj embalaže postane želja vedno več gospodinjstev.

3. Zmanjšanje stroškov sistema zbiranja odpadne embalaže
S posledično manjšim volumnom plastenk v uličnih zbiralnikih in manj ostale embalaže,
do nižjih stroškov sistema zbiranja in čiščenje mesta.

4. Za lepšo prihodnost naših otrok
Z našimi sedanjimi dejanji do čistejšega okolja tudi za naše zanamce.

5. Za naše reke in morja brez mikroplastike
Čiste pitne vode kot nekoč.

Zbiranje Odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev !

BiMas d.o.o.
Headquarters: Bilje 178, 5292 Renče
Phone: + 386 5 3054488
Powered by Mosajco CMS
Mosajco