BiMas "Rešitve za okolje"

Povod za nastanek podjetja Bimas d.o.o. "Rešitve za okolje" je bila skupna želja dveh prijateljev, Igorja in Mateja, po ohranitvi lepote Soče in Soške doline na katerem obrobju živimo.

Oba sva imela prirojen čut do narave, poznavanje območja in njegovih specifičnih potreb pa je prineslo polno torbo možnih projektov. 

Zaradi za tiste čase avantgardnih idej in pozitivne mladostniške motivacije je iz skupka miselnih projektov v letu 2001 nastalo naše podjetje Bimas d.o.o. "Rešitve za okolje".

Ime podjetja je konjunkcija dveh idej:
Naše prve poslovne usmeritve - kot prvi ponuditi na slovenski trg biološko razgradljivi material (biomaso Mater-Bi) z vsemi njegovimi aplikacijami in osnovne ideje o pomoči-reševanju okolja.

V naslednjih letih smo s pomočjo nabranega znanja po EU in inovativnih idej aktivno sodelovali pri vzpostavljanju smernic Slovenije pri vzpostavitvi in nadgradnji učinkovitega sistema ločenega zbiranja odpadkov. Specializirani smo se za sisteme zajema, odvoza in predelavo organske frakcije.

Ker smo v Sloveniji kot prvi stopili na področje biološko razgradljivih in vodotopnih materialov je naše podjetje danes zmožno ponuditi strokovnost, resnost, učinkovitost in cenovno ugodnost vseh naših biološko razgradljivih in kompostirnih artiklov.

V zadnjih letih smo v Sloveniji postali vodilno podjetje v postavitvi sistemov ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja. Skupaj z Komunalnimi podjetji opremljamo Občine z uličnimi zbirnimi posodami, razdeljujemo male gospodinjske posodice gospodinjstvom, v šolah izvajamo edukativne delavnice na to temo in izdelujemo z otroci svečke iz OJO, učence obiščemo z maskoto, izdela se risanke na temo zbiranja OJO...

Zbiranje Odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev !

BiMas d.o.o.
Headquarters: Bilje 178, 5292 Renče
Phone: + 386 5 3054488
Powered by Mosajco CMS
Mosajco