Nevarni odpadki

Zbiranje nevarnih odpadkov in EE opreme, odpadnih zdravil... na ulici

Odlični ulični zbiralniki, zelo lepega videza, iz jeklene pocinkane pločevine, epoksidno praškasto lakiran, volumna 100L.

Vario...100L

Odprtina za vnos preprečuje dostop z roko
Opcija z PELD vrečko in pepelnikom
Odprtine za različne baterijske vložke

Zbiranje nevarnih odpadkov, EE opreme, odpadnih zdravil...v gospodinjstvu

SafetyMax...3L

Zbiranje odpadnih zdravil v gospodinjstvih

BateryMax...3L

Zbiranje iztrošenih baterijskih vložkov

Zbiranje Odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev !
Vizitka podjetja
Vizitka podjetja

BIMAS d.o.o., Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici

Svetovanje in prodaja
Tel.: +386 (0)5 305 44 88
GSM: +386 (0)31 637 061

Administracija in računovodstvo
Tel.: +386 (0)5 393 25 44
Continue »

BiMas d.o.o.
Headquarters: Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici
Phone: + 386 5 3932544
Powered by Mosajco CMS
Mosajco