Nevarni odpadki

Zbiranje nevarnih odpadkov in EE opreme, odpadnih zdravil... na ulici

Odlični ulični zbiralniki, zelo lepega videza, iz jeklene pocinkane pločevine, epoksidno praškasto lakiran, volumna 100L.

Vario...100L

Odprtina za vnos preprečuje dostop z roko
Opcija z PELD vrečko in pepelnikom
Odprtine za različne baterijske vložke

Zbiranje nevarnih odpadkov, EE opreme, odpadnih zdravil...v gospodinjstvu

SafetyMax...3L

Zbiranje odpadnih zdravil v gospodinjstvih

BateryMax...3L

Zbiranje iztrošenih baterijskih vložkov

Zbiranje Odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev !

BiMas d.o.o.
Headquarters: Bilje 178, 5292 Renče
Phone: + 386 5 3054488
Powered by Mosajco CMS
Mosajco