Filtrirna postaja za odpadno jedilno olje

Filtrirna postaja za odpadno jedilno olje
Filtracija odpadnega jedilnega olja in uporaba filtriranega olja kot pogonsko gorivo za pridobivanje električne/toplotne energije.

Iz naše delavnice na kamion...

Iz delavnice...
...in prevoz.
...prenos...

Dostava in priklop...

Postavitev na lokacijo...
...priklop.
...zaključna dela...

Prvi zagon.

Ekipa na terenu...
...zagon.
...zadnje namestitve...

Povsem avtomatiziran proces filtriranja OJO.

Iz sprejemno-grelne posode preko filta 5 mikronov, filtra za vodo, filtra 1 mikron, v končno-shranjevalno posodo, preko točilne ročke in števca...OJO pripravljeno za nadaljno uporabo kot pogonsko gorivo, kogeneracijo električna/toplotna energija...krog je sklenjen, narava pa bolj hvaležna !!
Možgani filtrirnice
enota za interno prečrpavanje
Sprejemno-grelna posoda
Filter 5 mikronov
Filter 1 mikron
Filter vode
Posoda filtriranega OJO
Krog je sklenjen.
Točilna ročka

Zbiranje Odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev !
Vizitka podjetja
Vizitka podjetja

BIMAS d.o.o., Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici

Svetovanje in prodaja
Tel.: +386 (0)5 305 44 88
GSM: +386 (0)31 637 061

Administracija in računovodstvo
Tel.: +386 (0)5 393 25 44
Continue »

BiMas d.o.o.
Headquarters: Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici
Phone: + 386 5 3932544
Powered by Mosajco CMS
Mosajco