Filtrirna postaja za odpadno jedilno olje

Filtrirna postaja za odpadno jedilno olje
Filtracija odpadnega jedilnega olja in uporaba filtriranega olja kot pogonsko gorivo za pridobivanje električne/toplotne energije.

Iz naše delavnice na kamion...

Iz delavnice...
...in prevoz.
...prenos...

Dostava in priklop...

Postavitev na lokacijo...
...priklop.
...zaključna dela...

Prvi zagon.

Ekipa na terenu...
...zagon.
...zadnje namestitve...

Povsem avtomatiziran proces filtriranja OJO.

Iz sprejemno-grelne posode preko filta 5 mikronov, filtra za vodo, filtra 1 mikron, v končno-shranjevalno posodo, preko točilne ročke in števca...OJO pripravljeno za nadaljno uporabo kot pogonsko gorivo, kogeneracijo električna/toplotna energija...krog je sklenjen, narava pa bolj hvaležna !!
Možgani filtrirnice
enota za interno prečrpavanje
Sprejemno-grelna posoda
Filter 5 mikronov
Filter 1 mikron
Filter vode
Posoda filtriranega OJO
Krog je sklenjen.
Točilna ročka

Zbiranje Odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev !

BiMas d.o.o.
Headquarters: Bilje 178, 5292 Renče
Phone: + 386 5 3054488
Powered by Mosajco CMS
Mosajco